Informații generale

http://www.MadelineShop.ro aparține și este operat de Madeline Marketing SRL, persoana juridică română, cu sediul în Mogosoaia, Ilfov, România, având număr de ordine la Registrul Comerțului J23/7213/2021 și cod unic de înregistare fiscală 45234060,  IBAN RO52BTRLRONCRT0627922401 RON, Banca Transilvania. Madeline Shop respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale clienților și vizitatorilor site-ului, numiți în continuare Utilizatori.

Ce fel de date cu caracter personal prelucram și de ce sunt colectate

Activitățile de colectare și procesare a datelor sunt guvernate de Politica de Protecție a Datelor. Date pe care le colectăm: numele și prenumele, adresa de facturare, număr de telefon, adresa de e-mail. În cazul în care Utilizatorii, în calitate de comercianți, solicită o factură fiscală, sunt colectate datele de înregistrare ale firmei precum Codul de Identificare Fiscală. 

Madeline Shop se angajează să folosească datele personale ale Utilizatorilor doar în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, cu scopul de a ușura procesul de comandă și de livrare a produselor, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia. Mai exact, datele sunt necesare pentru: înregistrarea pe site, plasarea comenzii de către Utilizator, tranzacții, pentru a informa Utilizatorii cu privire la ultimele produse și servicii de care a fost interesat.

Prin intermediul formularului de contact, primim numele si prenumele Utilizatorilor, precum și adresa de e-mail la care își doresc să fie contactați. Mesajele trimise prin intermediul formularelor vor fi păstrate pentru soluționarea solicitării Utilizatorilor.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pot fi folosite pentru a contacta prin e-mail, telefon, mesaje text, posta Utilizatorii doar în legătură cu serviciile achizitionate de la MadelineShop.

Plățile online ale Madeline Shop sunt procesate de către serviciul Netopia MobilPay. Colectarea și procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele Netopia Mobilpay, iar Madeline Shop nu solicită și nu stochează nici un fel de informații cu privire la cardul dumneavoastră.

Cu cine partajăm datele Utilizatorilor

Pentru îndeplinirea scopului de prelucrare, Madeline Shop poate dezvălui datele Utilizatorilor către parteneri și entități care sprijină desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu: furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale / locale. Datele personale ale Utilizatorilor nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene. Totodată, datele personale ale Utilizatorilor nu vor fi comunicate în nici un caz către terțe părți altfel decât în scopurile menționate în prezenta Politică de Confidențialitate. Acest lucru înseamnă inclusiv că nu vor fi împărtășite cu alte entități pentru transmiterea de către aceste terțe părți de materiale de marketing.

Perioada de stocare a datelor

Păstrăm datele Utilizatorilor doar pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care deținem datele, pentru aduce la îndeplinire nevoile dumneavoastră sau pentru a îndeplini obligațiile impuse de lege.

Temeiul legal al prelucrării

Datele cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European și Comisiei Europene din 27 aprilie 2016. Procesăm datele Utilizatorilor pe baza consimțământului exprimat la momentul înregistrării pe site și la momentul confirmării tranzacțiilor efectuate pe site. Consimțământul Utilizatorilor cu privire la procesarea datelor personale ce le aparțin este voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care Utilizatorii refuză să-și exprime acest consimțământ, va deveni imposibilă înregistrarea lor și cumpărarea prin intermediul site-ului.

Drepturile Utilizatorilor

Dacă Utilizatori au înregistrat un cont pe site-ul http://www.madelineshop.ro sau au plasat o comandă, pot cere să primească un fișier de export cu toate datele personale pe care le deținem despre el, inclusiv toate datele pe care ni le-a furnizat. De asemenea, Utilizatorul poate cere ștergerea tuturor datelor personale pe care le deținem despre el. Există, totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi situația în care unele date sunt prelucrate pentru îndeplinirea unor obligații legale, ori că le prelucrăm pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță.

Alte drepturi ale Utilizatorilor

  • Dreptul la corectarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete
  • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către Madeline Shop a datelor cu caracter personal
  • Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului oferit înaintea retragerii acestuia
  • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal a Utilizatorilor, în situațiile în care și-a retras consimțământul, când prelucrarea nu mai este necesară sau când prelucrarea respectivă este contrară legii
  • Dreptul la portabilitatea datelor ce îi permite Utilizatorului să ceară transmiterea unei copii a datelor prelucrate pe care le-am primit de la el, către o altă entitate indicată de acesta
  • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bulevardul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, București, cod poștal 010336, România, telefon +40.0318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro